Διαχείριση Έργων στην Άνδρο

Το γραφείο μας είναι πλήρως εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προγράμματα τελευταίας τεχνολογίας που μας επιτρέπουν να σας παρουσιάζουμε τα σπίτια σε τρισδιάστατη μορφή από οποιαδήποτε θέση παρατήρησης έτσι ώστε να έχετε μια ρεαλιστική και απόλυτα σωστή άποψη για την τελική μορφή τους.
Αυτό τελικά εκτός των άλλων βοηθά στην κατανόηση της ανάλυσης του προϋπολογισμού του κόστους των επιμέρους εργασιών, με απλά λόγια στην διαφάνεια του προϋπολογισμού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός κόστους του σπιτιού δίνεται με αναλυτική περιγραφή των υλικών και του τρόπου κατασκευής της κάθε ξεχωριστής εργασίας -εκσκαφές –μπετό-τούβλα-σοβάδες-δάπεδα-κουφώματα ... κουζίνα κ.λπ. και με το επιμέρους κόστος της.
Αυτό καθιστά τον προϋπολογισμό διαφανή αλλά και ευέλικτο που μπορεί να μεταβάλετε ανάλογα με τις δυνατότητες και τις επιθυμίες σας τόσο αρχικά όσο και κατά την διάρκεια της κατασκευής.
Στο Τεχνικό Γραφείο ¨ΜΑΜΑΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ¨ έχουμε την δυνατότητα να τηρούμε με ακρίβεια τον συμφωνηθέντα προϋπολογισμό αλλά και το χρονοδιάγραμμα όσο στενό και αν χρειαστεί να είναι αυτό. Όλες οι συμφωνίες γίνονται εγγράφως.
Για την ποιότητα της κατασκευής εγγυάται η εταιρία μας που αποτελείται από δικό μας μόνιμο και έμπειρο προσωπικό συνεργείων, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ξυλεία ξυλοτύπων, φορτηγά, γερανοί, μάντρα σιδήρου, αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού, η πολυετής πείρα –από το 1982-του γραφείου μας. Τα έργα μας μιλούν από μόνα τους.
Η κατασκευή σπιτιών είναι η δουλειά μας.